Om Rope Access

Åtkomstteknik via rep

Go to topic

Varför Rope Access?

Industriellt reparbete eller på engelska Rope Access är en arbetsmetod som möjliggör säkert arbete på höga höjder och svåråtkomliga platser. Industriklättring och reparbetestekniken utvecklades ursprungligen från teknik använd inom grottklättring, speleologi. Den första industriella användningen av reparbete uppkom under 1980-talet. Oljeplattformarna i Nordsjön hade behov av metoder för att snabbt, säkert och flexibelt kunna utföra jobb. Innovativa arbetare ifrågasatte logiken i att bygga ställningar för att utföra arbeten på svåråtkomliga platser. Lösningen blev att i stället ta sig till platserna med hjälp av rep.

Sedan utvecklandet av tekniken på 1980-talet har reparbete kommit att användas inom allt fler branscher också på land. Fler och fler industrier upptäcker fördelarna med reparbete och det används i dag för alltifrån fönsterputs och annat underhåll på höghus till avancerade inspektioner på världens högsta och mest kända byggnader och infrastrukturprojekt. Utvecklingen drivs framåt av den internationella branschorganisationen IRATA.

Att arbeta med reparbete enligt de hårda kraven från IRATA innebär oöverträffad säkerhet.

IRATA

Industrial Rope Access Trade Association, är den enda globala branschorganisationen för reparbete och är sedan över 25 år internationell standard.

Utmärkande för IRATA -företag är bland annat:

  • Hårda inträdeskrav för medlemsföretag samt krav på att all personal är certifierad
  • Oöverträffad nivå på arbetsledning, med krav på högsta certifieringsnivå för arbetsledare (samt minst 2000 loggförda arbetstimmar)
  • Arbetsmetod med två oberoende säkerhetssystem
  • Den certifierade reparbetaren testas och tränas i en mängd olika räddningsscenarier
  • All utrustning besiktigas med 6 månaders intervall och är loggad med individnummer
  • Återkommande extern granskning och revision av medlemsföretag

Miljö

Att arbeta från rep är ett miljövänligt arbetssätt. Vi använder inga tunga sax- eller bomliftar och behöver heller inte transportera stora mängder material för att bygga ställningar. Vi tar oss så enkelt och miljövänligt som möjligt till platsen där vi ska utföra vårt hantverk.

I de fall vi använder kemikalier analyseras dessa med hänsyn till miljöeffekt och stor vikt läggs vid att undvika spill utsläpp.

Certifieringar

Vi var det första bolaget i Sverige som blev fullvärdigt IRATA- medlemsföretag, både gällande Operations och Training, dvs att man både arbetar och får utbilda inom IRATA. Vi var även först att bli ackrediterade av GWO (Global Wind Organisation) för att utbilda framtida vinkraftsarbetare inom BST (Basic Safety Training), en veckolång standardiserad utbildning som innefattar, brandkunskap, sjukvård, ergonomi och höjdarbete.

Från och med oktober 2019 är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 Kvalitet, ISO 14001:2015 Miljö och ISO 45001:2018 Arbetsmiljö. Vi har även representant hos Svenska institutet för standarder(SIS) i TK 403 – Tekniska kommittén för Personlig fallskyddsutrustning.

Strategi

Alltsedan starten av Rope Access Sverige AB 1997 har vår strategi varit att vara den ledande leverantören av industriellt reparbete i Norden. Genom att sprida kunskap om våra arbetsmetoder har vi lagt grunden för en helt ny bransch i Sverige.

Genom samarbete med arbetsmiljöverket som såg stora fördelar med IRATA metoderna har vi satt ribban högt vad gäller säkerhet och kvalitet i arbetet. Säkerhet, kvalitet och inte minst de kostnadseffektiva lösningar vi erbjuder uppskattas av våra kunder.

Yrkesstoltheten är vårt företags drivkraft och vi värnar om att kunna tillgodose våra kunders behov. Vi lägger ned stora resurser på löpande kompetensutveckling för att kunna utföra de jobb som efterfrågas av svensk och internationell industri. Vårt gedigna arbete med både säkerhet och kvalitet har lett till att vi i dag är det självklara valet för industrikunder med hårda krav som exempelvis kärnkraftsindustrin.

Våra Policys

Quality policy

Health and safety policy

Environmental policy

Hör av dig!

KONTAKTINFORMATION

    Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.