Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet.
I denna policy förklarar hur vi samlar in och använder personlig information.

Go to topic

Insamling av personuppgifter enligt GDPR

När du kontaktar oss, till exempel för att köpa en produkt, tjänst eller som underleverantör accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också till att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter behandlar vi dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet.

För frågor om integritet och dataskydd, vänligen kontakta oss på [email protected].

Vad vi samlar in
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du till exempel blir kund hos oss, eller kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig.

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller information som kan vara relaterad till dig. Denna integritetspolicy omfattar data/personlig information som vi kan samla in via flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt via telefon eller mejl och vid evenemang/mässor.

Vi kan komma att kombinera de personuppgifter som samlats in via till exempel en webbplats med personliguppgifter som samlats in på annat sätt (till exempel mässor, kundmöten).

Information vi samlar in om dig:

 • person- och kontaktuppgifter såsom namn, födelsedatum/personnummer, foto, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobilnummer och befattning i företaget.
 • betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer med mera
 • finansiell information – eventuell kredit-, skuld- eller negativ betalningshistorik.
 • historisk information – tidigare köp, betalning och kredithistorik 

Den information vi samlar in om dig är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss

Användning av data
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Personuppgifterna samlas in för att:

 • vi kommer att kunna kommunicera med dig,
 • bekräfta din identitet och verifiera dina personliga uppgifter och kontaktuppgifter
 • utföra och uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig
 • föra historik över produkterna/tjänsterna ditt företag/organisation/förening eller liknande. köpt av oss.
 • förse våra kunder och andra intressenter med information, produkter och tjänster
 • Uppfylla våra rättsliga förpliktelser

Vi kan också använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder, och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill få sådan information, vänligen kontakta oss på [email protected].

Vem kan vi dela informationen med?
För att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och andra intressenter kan vi komma att överföra eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer, underleverantörer eller auktoriserade återförsäljare. Vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådan tredje part.

Vi kan komma att tillhandahålla nödvändig information till relevanta myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Företaget kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Överföring av personuppgifter till tredjeland (land utanför EU/EES)

Information vi samlar in om dig kan behandlas, lagras och överföras till länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Skulle detta ske kommer vi att informera dig om denna överföring.

Lagring av personuppgifter
Vi sparar uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Skydd och säkerhet
Vi upprätthåller en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter och vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära att vi slutar behandla dina personuppgifter, vilket vi kommer att göra om det inte finns någon lag eller annan reglering som förpliktar oss att fortsätta att behandla dem. Kontakta oss gärna på [email protected].

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi samlar in om dig och du kan begära en kopia på skriftlig kopia på informationen. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan be oss radera dina personuppgifter. Det kan dock finnas juridiska skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från redovisnings- och skattelagstiftningen men även andra rättliga förpliktelser. Vad vi då gör är att blockera de uppgifter som vi är skyldiga att spara från att kunna användas för andra ändamål än att uppfylla sådana lagliga skyldigheter. Du har rätt att lämna in eventuella klagomål till Integritetsmyndigheten gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Cookies

Nedan förklarar vi vad cookies är, vilka typer av cookies vi samlar in på vår hemsida och hur vi använder dem. Vi beskriver även hur du kan kontrollera inställningarna för cookies. 
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke från Cookie-deklarationen på vår webbplats

Vad är cookies? 
Cookies är små textfiler som används för att lagra små delar av information. De lagras på din enhet när vår webbplats laddas i din webbläsare. Dessa cookies hjälper oss att analysera vad som fungerar och var den behöver förbättras, göra den säkrare samt ge en bättre användarupplevelse. 

Hur använder vi cookies?
Som de flesta av onlinetjänsterna använder vår webbplats förstaparts- och tredjepartscookies för flera ändamål. Förstapartscookies är oftast nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt och samlar inte in någon av dina personligt identifierbara uppgifter. 

De tredjepartscookies som används på vår webbplats är främst för att förstå hur webbplatsen fungerar, hur du interagerar med den, hålla våra tjänster säkra, allt som allt ge dig en bättre och förbättrad användarupplevelse och hjälpa till att snabba upp dina framtida interaktioner med vår webbplats. 

Vilka typer av cookies använder vi?
Viktigt: Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna uppleva vår sajts fulla funktionalitet. De tillåter oss att underhålla användarsessioner och förhindra alla säkerhetshot. De samlar inte in eller lagrar någon personlig information.  

Statistik: Dessa cookies lagrar information som antalet besökare på webbplatsen, antalet unika besökare, vilka sidor på webbplatsen som har besökts, källan till besöket, etcetera. Denna information hjälper oss att förstå och analysera hur bra webbplatsen presterar och där den behöver förbättras. 

Funktionell: Dessa är cookies som hjälper vissa icke-nödvändiga funktioner på vår webbplats. Dessa funktioner inkluderar att bädda in innehåll som videor eller dela innehåll på webbplatsen på sociala medieplattformar. 

Preferenser: Dessa cookies hjälper oss att lagra dina inställningar och surfpreferenser som språkinställningar så att du får en bättre och effektiv upplevelse vid framtida besök på webbplatsen. 

Marknadsföring: Vår webbplats visar Youtube video. Dessa cookies används för att för att analysera och  förbättra upplevelsen, identifiera antal visningar samt samla in anonyma statistiska data.  

Hur kan jag kontrollera cookie-preferenserna?
Om du skulle besluta dig för att ändra dina inställningar senare under ditt besök, kan du klicka på fliken “Privacy & Cookie Policy” på skärmen. Detta kommer att visa samtyckesmeddelandet igen så att du kan ändra dina inställningar eller dra tillbaka ditt samtycke helt. 

 Utöver detta erbjuder olika webbläsare olika metoder för att blockera och radera cookies som används av webbplatser. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera/radera cookies. För att ta reda på mer om hur du hanterar och raderar cookies, besök www.wikipedia.org, www.allaboutcookies.org. 

Ditt samtycke gäller för följande domäner: ropeaccess.se

 

Hör av dig!

KONTAKTINFORMATION

  Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.