GWO Basic Safety Training

Grunden för dig som arbetar inom vindkraften.

Go to topic

Introduktion

Global Wind Organisation (GWO) är en sammanslutning av ägare och tillverkare av vindturbiner i syfte att stödja en skadefri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin. GWO har utvecklat en standard för grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Safety Training. Syftet med denna standard är att utveckla en gemensam utbildning för hälsa och säkerhet som en viktig och nödvändig väg framåt för att minska riskerna för personal som arbetar ute i vindturbiner. Standarden gavs ut i februari 2012 och Rope Access Safety Training AB blev i november samma år först i Sverige med att bli GWO-certifierade. Vestas, Siemens, Suzlon och Vattenfall är några av de företag som ligger bakom standarden och som har krav på att man genomgått utbildningen för att få tillträde till deras torn.

Målgrupp

Kurs för yrkesutövare som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

Kursmål

Eleven skall:

 • visa ett säkert och korrekt agerande vid brand, kunna använda brandsläckare och brandfilt på ett korrekt sätt.
 • förstå behovet av korrekt teknik vid manuell hantering/ergonomi.
 • kunna analysera och prioritera en olycka med hjälp av L-ABCDE samt utföra HLR.
 • använda sin PPE på ett korrekt sätt, genomföra kamraträddning/evakueringpå ett säkert och korrekt sätt.

Kursinnehåll

Manual Handling (ergonomi) 4 tim

 • Förstå innebörden av lagstiftningen och vikten av att följa den.
 • Förstå vilka moment i arbetsmiljön som kan öka risken för muskel- och skelettskada.
 • Förstå vikten av god arbetsteknik för att undvika ovanstående.
 • Kunna känna igen kroppens signaler på överbelastning och veta vilka åtgärder som bör vidtas.
 • Att praktiskt kunna lösa olika arbetsergonomiska problem i vindkraftsmiljön.
 • Förstå träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär.

Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim

 • Förstå innebörden av lagstiftningen
 • Ha kunskap om olika brandtyper
 • Kunna hantera olika släckmedel beroende av brandtyp
 • Förstå fysiken bakom brand- och brandgasspridning
 • Brandrisker och utrustning i ett vindkrafttorn
 • Kunna använda pulver- och kolsyresläckare samt brandfilt.
 • Kunna evakuera på rätt sätt i händelse av brand.

First Aid (första hjälpen) 16 tim

 • Kunna utföra första hjälpen i enlighet med gällande riktlinjer.
 • Kunna identifiera och förklara normal funktion, symptom och tecken på mer eller mindre allvarliga skador och sjukdomar.
 • Kunna visa rätt flöde av handlingar vid en nödsituation i torn eller nacell.
 • Kunna utföra livräddande första hjälpen enligt L-ABCDE.
 • Kunna använda en AED (defibrillator) på korrekt sätt.
 • Kunna använda rätt utrustning och teknik vid ett skarpt sjukdoms- eller olycksscenario.

Working at Heights (arbete på höjd) 16 tim

 • Risker och faror vid jobb i vindkraftverk
 • Lagstiftning gällande höghöjdsarbete
 • Identifiera personlig skyddsutrustning
 • Ta på, förvara, inspektera och använda PPE (personlig skyddsutrustning).
 • Säkert beteende i tornstege och bedömning av förankringspunkter
 • Korrekt användning av evakueringsutrustning
 • Korrekt och säkert agerande i räddningssituation

Kursdetaljer

ANTAL DELTAGARE

Min 5, max 12 deltagare

TID

40 tim (teori/praktik), kursen går över ett minimum av 5 dagar.

PRIS

Stockholm: 14 700:- per deltagare
Helsingborg: 15 500:- per deltagare
Östersund/Gåxsjö: 14 700:- per deltagare

Från 2016-10-17 läggs en avgift på 125:-/deltagare och modul för registrering till den obligatoriska, internationella databasen WINDA.

PLATS

Utbildningen genomförs på någon av våra utbildningsplatser eller på plats hos kund.
Efter genomförd utbildning erhåller man ett internationellt erkänt certifikat som är giltigt i två år.

ANMÄLAN

Anmälan sker via formuläret nedanför, e-post ([email protected]) eller via telefon 010-102 48 00

Har du frågor eller vill veta mer? Lämna dina uppgifter här!

KONTAKTINFORMATION

  Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..