GWO Basic Safety Training (BST)

GWO Basic Safety Training (BST)

Beskrivning

Kundnöjdhet: 4,8/5 över 14 kurser under 2021

 
Introduktion
Global Wind Organisation (GWO) är en sammanslutning av ägare och tillverkare av vindturbiner i syfte att stödja en skadefri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin. GWO har utvecklat en standard för grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Safety Training. Syftet med denna standard är att utveckla en gemensam utbildning för hälsa och säkerhet som en viktig och nödvändig väg framåt för att minska riskerna för personal som arbetar ute i vindturbiner. Standarden gavs ut i februari 2012 och Rope Access Safety Training AB blev i november samma år först i Sverige med att bli GWO-certifierade. Vestas, Siemens, Suzlon och Vattenfall är några av de företag som ligger bakom standarden och som har krav på att man genomgått utbildningen för att få tillträde till deras torn.

Kursinnehåll

Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim
- Förstå innebörden av lagstiftningen
- Ha kunskap om olika brandtyper
- Kunna hantera olika släckmedel beroende av brandtyp
- Förstå fysiken bakom brand- och brandgasspridning
- Brandrisker och utrustning i ett vindkrafttorn
- Kunna använda pulver- och kolsyresläckare samt brandfilt.
- Kunna evakuera på rätt sätt i händelse av brand.
Working at Heights (arbete på höjd) och Manual Handling (ergonomi)  16 tim
- Risker och faror vid jobb i vindkraftverk
- Lagstiftning gällande höghöjdsarbete
- Identifiera personlig skyddsutrustning
- Ta på, förvara, inspektera och använda PPE (personlig skyddsutrustning).
- Säkert beteende i tornstege och bedömning av förankringspunkter
- Korrekt användning av evakueringsutrustning
- Korrekt och säkert agerande i räddningssituation
- Förstå vilka moment i arbetsmiljön som kan öka risken för muskel- och skelettskada.
- Förstå vikten av god arbetsteknik för att undvika belastningsbesvär.
- Kunna känna igen kroppens signaler på överbelastning och veta vilka åtgärder som bör vidtas.
- Att praktiskt kunna lösa olika arbetsergonomiska problem i vindkraftsmiljön.
- Förstå träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär.

First Aid (första hjälpen) 8 tim
- Kunna utföra första hjälpen i enlighet med gällande riktlinjer.
- Kunna identifiera och förklara normal funktion, symptom och tecken på mer eller mindre allvarliga skador och sjukdomar.
- Kunna visa rätt flöde av handlingar vid en nödsituation i torn eller nacell.
- Kunna utföra livräddande första hjälpen enligt SC-ABC(DE).
- Kunna använda en AED (defibrillator) på korrekt sätt.
- Kunna använda rätt utrustning och teknik vid ett skarpt sjukdoms- eller olycksscenario.

Målgrupp

Kurs för yrkesutövare som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

Kostnad för WINDA-registrering tillkommer med 125:-/modul.

Programstarter

2023-01

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
16 jan 2023SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 16 jan 2023Stäng
16 januari 2023
måndag 16 januari 2023 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
17 - 18 januari 2023
tisdag 17 - onsdag 18 januari 2023 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
19 januari 2023
torsdag 19 januari 2023 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 700 SEK exkl moms Boka
23 jan 2023GöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 23 jan 2023Stäng
23 januari 2023
måndag 23 januari 2023 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
24 - 25 januari 2023
tisdag 24 - onsdag 25 januari 2023 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
26 januari 2023
torsdag 26 januari 2023 08:30-16:30 GWO First Aid
Nej14 700 SEK exkl moms

Fullbokad

23 jan 2023SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 23 jan 2023Stäng
23 januari 2023
måndag 23 januari 2023 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
24 - 25 januari 2023
tisdag 24 - onsdag 25 januari 2023 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
26 januari 2023
torsdag 26 januari 2023 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 700 SEK exkl moms Boka

2023-02

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
20 feb 2023SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 20 feb 2023Stäng
20 februari 2023
måndag 20 februari 2023 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
21 - 22 februari 2023
tisdag 21 - onsdag 22 februari 2023 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
23 februari 2023
torsdag 23 februari 2023 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 700 SEK exkl moms Boka

2023-03

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
20 mar 2023GöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 20 mar 2023Stäng
20 mars 2023
måndag 20 mars 2023 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
21 - 22 mars 2023
tisdag 21 - onsdag 22 mars 2023 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
23 mars 2023
torsdag 23 mars 2023 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 700 SEK exkl moms Boka

2023-04

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
17 apr 2023SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 17 apr 2023Stäng
17 april 2023
måndag 17 april 2023 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
18 - 19 april 2023
tisdag 18 - onsdag 19 april 2023 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
20 april 2023
torsdag 20 april 2023 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 700 SEK exkl moms Boka

2023-05

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
22 maj 2023SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 22 maj 2023Stäng
22 maj 2023
måndag 22 maj 2023 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
23 - 24 maj 2023
tisdag 23 - onsdag 24 maj 2023 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
25 maj 2023
torsdag 25 maj 2023 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 700 SEK exkl moms Boka