GWO Basic Safety Training (BST) Swedish

Go to topic

GWO Basic Safety Training (BST) Swedish

Beskrivning

Grundutbildning för dig som arbetar inom vindkraften.

Global Wind Organistation (GWO) Basic Safety Training (BST) Standard Version 16Kundnöjdhet: 4,8/5 över 39 kurser under 2023


 
Introduktion
Global Wind Organisation (GWO) är en sammanslutning av ägare och tillverkare av vindturbiner i syfte att stödja en skadefri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin. GWO har utvecklat en standard för grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Safety Training. Syftet med denna standard är att utveckla en gemensam utbildning för hälsa och säkerhet som en viktig och nödvändig väg framåt för att minska riskerna för personal som arbetar ute i vindturbiner. Standarden gavs ut i februari 2012 och Rope Access Safety Training AB blev i november samma år först i Sverige med att bli GWO-certifierade. Vestas, Siemens, Suzlon och Vattenfall är några av de företag som ligger bakom standarden och som har krav på att man genomgått utbildningen för att få tillträde till deras torn.


Kursinnehåll


Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim
- Förstå innebörden av lagstiftningen
- Ha kunskap om olika brandtyper
- Kunna hantera olika släckmedel beroende av brandtyp
- Förstå fysiken bakom brand- och brandgasspridning
- Brandrisker och utrustning i ett vindkrafttorn
- Kunna använda pulver- och kolsyresläckare samt brandfilt.
- Kunna evakuera på rätt sätt i händelse av brand.

Working at Heights (arbete på höjd) och Manual Handling (ergonomi)  16 tim
- Risker och faror vid jobb i vindkraftverk
- Lagstiftning gällande höghöjdsarbete
- Identifiera personlig skyddsutrustning
- Ta på, förvara, inspektera och använda PPE (personlig skyddsutrustning).
- Säkert beteende i tornstege och bedömning av förankringspunkter
- Korrekt användning av evakueringsutrustning
- Korrekt och säkert agerande i räddningssituation
- Förstå vilka moment i arbetsmiljön som kan öka risken för muskel- och skelettskada.
- Förstå vikten av god arbetsteknik för att undvika belastningsbesvär.
- Kunna känna igen kroppens signaler på överbelastning och veta vilka åtgärder som bör vidtas.
- Att praktiskt kunna lösa olika arbetsergonomiska problem i vindkraftsmiljön.
- Förstå träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär.


First Aid (första hjälpen) 8 tim
- Kunna utföra första hjälpen i enlighet med gällande riktlinjer.
- Kunna identifiera och förklara normal funktion, symptom och tecken på mer eller mindre allvarliga skador och sjukdomar.
- Kunna visa rätt flöde av handlingar vid en nödsituation i torn eller nacell.
- Kunna utföra livräddande första hjälpen enligt SC-ABC(DE).
- Kunna använda en AED (defibrillator) på korrekt sätt.
- Kunna använda rätt utrustning och teknik vid ett skarpt sjukdoms- eller olycksscenario.

Förkunskaper

  • Svenska i tal och skrift
  • Alla deltagare får skriva under en hälsodeklaration för att bekräfta tillräcklig kondition och medicinsk status innan kursstart.

Målgrupp

Kurs för yrkesutövare som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

Kostnad för WINDA-registrering ingår i priset.

Programstarter

2024-08

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
05 augSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 05 augStäng
05 augusti
måndag 05 augusti 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
06 - 07 augusti
tisdag 06 - onsdag 07 augusti 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
08 augusti
torsdag 08 augusti 08:30-17:00 GWO First Aid
2 platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka

2024-09

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
02 sepSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 02 sepStäng
02 september
måndag 02 september 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
03 - 04 september
tisdag 03 - onsdag 04 september 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
05 september
torsdag 05 september 08:30-17:00 GWO First Aid
6 platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
09 sepGöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 09 sepStäng
09 september
måndag 09 september 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
10 - 11 september
tisdag 10 - onsdag 11 september 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
12 september
torsdag 12 september 08:30-17:00 GWO First Aid
6 platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
16 sepSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 16 sepStäng
16 september
måndag 16 september 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
17 - 18 september
tisdag 17 - onsdag 18 september 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
19 september
torsdag 19 september 08:30-17:00 GWO First Aid
12 platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka

2024-10

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
07 oktSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 07 oktStäng
07 oktober
måndag 07 oktober 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
08 - 09 oktober
tisdag 08 - onsdag 09 oktober 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
10 oktober
torsdag 10 oktober 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
07 oktGöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 07 oktStäng
07 oktober
måndag 07 oktober 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
08 - 09 oktober
tisdag 08 oktober 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
10 oktober
torsdag 10 oktober 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
14 oktGöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 14 oktStäng
14 oktober
måndag 14 oktober 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
15 - 16 oktober
tisdag 15 - onsdag 16 oktober 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
17 oktober
torsdag 17 oktober 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
21 oktSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 21 oktStäng
21 oktober
måndag 21 oktober 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
22 - 23 oktober
tisdag 22 - onsdag 23 oktober 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
24 oktober
torsdag 24 oktober 08:30-17:00 GWO First Aid
12 platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
21 oktGöteborgInga planerade tillfällenInga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
28 oktGöteborgInga planerade tillfällenInga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka

2024-11

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
04 novSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 04 novStäng
04 november
måndag 04 november 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
05 - 06 november
tisdag 05 - onsdag 06 november 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
07 november
torsdag 07 november 08:30-17:00 GWO First Aid
6 platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
18 novSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 18 novStäng
18 november
måndag 18 november 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
19 - 20 november
tisdag 19 - onsdag 20 november 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
21 november
torsdag 21 november 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
18 novGöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 18 novStäng
18 november
måndag 18 november 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
19 - 20 november
tisdag 19 - onsdag 20 november 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
21 november
torsdag 21 november 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
25 novGöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 25 novStäng
25 november
måndag 25 november 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
26 - 27 november
tisdag 26 - onsdag 27 november 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
28 november
torsdag 28 november 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka

2024-12

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
02 decSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 02 decStäng
02 december
måndag 02 december 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
03 - 04 december
tisdag 03 - onsdag 04 december 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
05 december
torsdag 05 december 08:30-17:00 GWO First Aid
1 plats kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
02 decSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 02 decStäng
02 december
måndag 02 december 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
03 - 04 december
tisdag 03 - onsdag 04 december 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
05 december
torsdag 05 december 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka

2025-01

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
13 jan 2025GöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 13 jan 2025Stäng
13 januari 2025
måndag 13 januari 2025 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
14 - 15 januari 2025
tisdag 14 - onsdag 15 januari 2025 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
16 januari 2025
torsdag 16 januari 2025 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
13 jan 2025SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 13 jan 2025Stäng
13 januari 2025
måndag 13 januari 2025 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
14 - 15 januari 2025
tisdag 14 - onsdag 15 januari 2025 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
16 januari 2025
torsdag 16 januari 2025 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
20 jan 2025GöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 20 jan 2025Stäng
20 januari 2025
måndag 20 januari 2025 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
21 - 22 januari 2025
tisdag 21 - onsdag 22 januari 2025 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
23 januari 2025
torsdag 23 januari 2025 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
20 jan 2025SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 20 jan 2025Stäng
20 januari 2025
måndag 20 januari 2025 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
21 - 22 januari 2025
tisdag 21 - onsdag 22 januari 2025 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
23 januari 2025
torsdag 23 januari 2025 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
27 jan 2025SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 27 jan 2025Stäng
27 januari 2025
måndag 27 januari 2025 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
28 - 29 januari 2025
tisdag 28 - onsdag 29 januari 2025 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
30 januari 2025
torsdag 30 januari 2025 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka
27 jan 2025SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) Swedish - 27 jan 2025Stäng
27 januari 2025
måndag 27 januari 2025 13:00-17:00 GWO Fire Awareness
28 - 29 januari 2025
tisdag 28 - onsdag 29 januari 2025 08:30-17:00 GWO Working at Heights/Manual Handling
30 januari 2025
torsdag 30 januari 2025 08:30-17:00 GWO First Aid
Inga platser kvar 15 500 SEK exkl. moms Boka

    Hittar du inte ett datum som passar dina behov?

    Fyll i formuläret med önskemål om datum och antal kursdeltagare så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.