GWO Basic Safety Training (BST)

Beskrivning

Kundnöjdhet: 4,8/5 över 16 kurser under 2022


 
Introduktion
Global Wind Organisation (GWO) är en sammanslutning av ägare och tillverkare av vindturbiner i syfte att stödja en skadefri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin. GWO har utvecklat en standard för grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Safety Training. Syftet med denna standard är att utveckla en gemensam utbildning för hälsa och säkerhet som en viktig och nödvändig väg framåt för att minska riskerna för personal som arbetar ute i vindturbiner. Standarden gavs ut i februari 2012 och Rope Access Safety Training AB blev i november samma år först i Sverige med att bli GWO-certifierade. Vestas, Siemens, Suzlon och Vattenfall är några av de företag som ligger bakom standarden och som har krav på att man genomgått utbildningen för att få tillträde till deras torn.


Kursinnehåll


Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim
- Förstå innebörden av lagstiftningen
- Ha kunskap om olika brandtyper
- Kunna hantera olika släckmedel beroende av brandtyp
- Förstå fysiken bakom brand- och brandgasspridning
- Brandrisker och utrustning i ett vindkrafttorn
- Kunna använda pulver- och kolsyresläckare samt brandfilt.
- Kunna evakuera på rätt sätt i händelse av brand.

Working at Heights (arbete på höjd) och Manual Handling (ergonomi)  16 tim
- Risker och faror vid jobb i vindkraftverk
- Lagstiftning gällande höghöjdsarbete
- Identifiera personlig skyddsutrustning
- Ta på, förvara, inspektera och använda PPE (personlig skyddsutrustning).
- Säkert beteende i tornstege och bedömning av förankringspunkter
- Korrekt användning av evakueringsutrustning
- Korrekt och säkert agerande i räddningssituation
- Förstå vilka moment i arbetsmiljön som kan öka risken för muskel- och skelettskada.
- Förstå vikten av god arbetsteknik för att undvika belastningsbesvär.
- Kunna känna igen kroppens signaler på överbelastning och veta vilka åtgärder som bör vidtas.
- Att praktiskt kunna lösa olika arbetsergonomiska problem i vindkraftsmiljön.
- Förstå träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär.

First Aid (första hjälpen) 8 tim
- Kunna utföra första hjälpen i enlighet med gällande riktlinjer.
- Kunna identifiera och förklara normal funktion, symptom och tecken på mer eller mindre allvarliga skador och sjukdomar.
- Kunna visa rätt flöde av handlingar vid en nödsituation i torn eller nacell.
- Kunna utföra livräddande första hjälpen enligt SC-ABC(DE).
- Kunna använda en AED (defibrillator) på korrekt sätt.
- Kunna använda rätt utrustning och teknik vid ett skarpt sjukdoms- eller olycksscenario.

Målgrupp

Kurs för yrkesutövare som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

Kostnad för WINDA-registrering tillkommer med 125:-/modul.

Programstarter

2023-09

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
25 sepSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 25 sepStäng
25 september
måndag 25 september 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
26 - 27 september
tisdag 26 - onsdag 27 september 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
28 september
torsdag 28 september 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka

2023-10

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
09 oktSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 09 oktStäng
09 oktober
måndag 09 oktober 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
10 - 11 oktober
tisdag 10 - onsdag 11 oktober 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
12 oktober
torsdag 12 oktober 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka
16 oktSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 16 oktStäng
16 oktober
måndag 16 oktober 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
17 - 18 oktober
tisdag 17 - onsdag 18 oktober 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
19 oktober
torsdag 19 oktober 08:30-16:30 GWO First Aid
Nej14 500 SEK exkl. moms Boka
23 oktSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 23 oktStäng
23 oktober
måndag 23 oktober 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
24 - 25 oktober
tisdag 24 - onsdag 25 oktober 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
26 oktober
torsdag 26 oktober 08:30-16:30 GWO First Aid
Nej14 500 SEK exkl. moms Boka

2023-11

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
06 novÅlandVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 06 novStäng
06 november
måndag 06 november 13:00-17:30 GWO Fire Awareness
07 - 08 november
tisdag 07 - onsdag 08 november 08:30-17:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
09 november
torsdag 09 november 08:30-17:30 GWO First Aid
Nej14 500 SEK exkl. moms Boka
27 novSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 27 novStäng
27 november
måndag 27 november 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
28 - 29 november
tisdag 28 - onsdag 29 november 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
30 november
torsdag 30 november 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka

2023-12

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
11 decSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 11 decStäng
11 december
måndag 11 december 13:00-17:30 GWO Fire Awareness
12 - 13 december
tisdag 12 - onsdag 13 december 08:30-17:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
14 december
torsdag 14 december 08:30-17:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka

2024-01

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
08 jan 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 08 jan 2024Stäng
08 januari 2024
måndag 08 januari 2024 13:00-17:30 GWO Fire Awareness
09 - 10 januari 2024
tisdag 09 - onsdag 10 januari 2024 08:30-17:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
11 januari 2024
torsdag 11 januari 2024 08:30-17:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka
15 jan 2024GöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 15 jan 2024Stäng
15 januari 2024
måndag 15 januari 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
16 - 17 januari 2024
tisdag 16 - onsdag 17 januari 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
18 januari 2024
torsdag 18 januari 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Nej14 500 SEK exkl. moms Boka
15 jan 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 15 jan 2024Stäng
15 januari 2024
måndag 15 januari 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
16 - 17 januari 2024
tisdag 16 - onsdag 17 januari 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
18 januari 2024
torsdag 18 januari 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Nej14 500 SEK exkl. moms Boka
22 jan 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 22 jan 2024Stäng
22 januari 2024
måndag 22 januari 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
23 - 24 januari 2024
tisdag 23 - onsdag 24 januari 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
25 januari 2024
torsdag 25 januari 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Nej14 500 SEK exkl. moms Boka
22 jan 2024GöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 22 jan 2024Stäng
22 januari 2024
måndag 22 januari 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
23 - 24 januari 2024
tisdag 23 - onsdag 24 januari 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
25 januari 2024
torsdag 25 januari 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Nej14 500 SEK exkl. moms Boka
29 jan 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 29 jan 2024Stäng
29 januari 2024
måndag 29 januari 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
30 - 31 januari 2024
tisdag 30 - onsdag 31 januari 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
01 februari 2024
torsdag 01 februari 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Nej14 500 SEK exkl. moms Boka
29 jan 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 29 jan 2024Stäng
29 januari 2024
måndag 29 januari 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
30 januari 2024
tisdag 30 januari 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
01 februari 2024
torsdag 01 februari 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Nej14 500 SEK exkl. moms Boka

2024-02

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
19 feb 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 19 feb 2024Stäng
19 februari 2024
måndag 19 februari 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
20 - 21 februari 2024
tisdag 20 - onsdag 21 februari 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
22 februari 2024
torsdag 22 februari 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka

2024-03

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
11 mar 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 11 mar 2024Stäng
11 mars 2024
måndag 11 mars 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
12 - 13 mars 2024
tisdag 12 - onsdag 13 mars 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
14 mars 2024
torsdag 14 mars 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka

2024-04

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
08 apr 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 08 apr 2024Stäng
08 april 2024
måndag 08 april 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
09 - 10 april 2024
tisdag 09 - onsdag 10 april 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
11 april 2024
torsdag 11 april 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka
22 apr 2024GöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 22 apr 2024Stäng
22 april 2024
måndag 22 april 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
23 - 24 april 2024
tisdag 23 - onsdag 24 april 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
25 april 2024
torsdag 25 april 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka

2024-05

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
13 maj 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 13 maj 2024Stäng
13 maj 2024
måndag 13 maj 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
14 - 15 maj 2024
tisdag 14 - onsdag 15 maj 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
16 maj 2024
torsdag 16 maj 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka
27 maj 2024GöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 27 maj 2024Stäng
27 maj 2024
måndag 27 maj 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
28 - 29 maj 2024
tisdag 28 - onsdag 29 maj 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
30 maj 2024
torsdag 30 maj 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka

2024-06

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
10 jun 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 10 jun 2024Stäng
10 juni 2024
måndag 10 juni 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
11 - 12 juni 2024
tisdag 11 - onsdag 12 juni 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
13 juni 2024
torsdag 13 juni 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka

2024-07

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
01 jul 2024SolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 01 jul 2024Stäng
01 juli 2024
måndag 01 juli 2024 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
02 - 03 juli 2024
tisdag 02 - onsdag 03 juli 2024 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
04 juli 2024
torsdag 04 juli 2024 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl. moms Boka