GWO Basic Safety Training (BST)

GWO Basic Safety Training (BST)

Beskrivning

Kundnöjdhet: 4,8/5 över 16 kurser under 2022


 
Introduktion
Global Wind Organisation (GWO) är en sammanslutning av ägare och tillverkare av vindturbiner i syfte att stödja en skadefri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin. GWO har utvecklat en standard för grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Safety Training. Syftet med denna standard är att utveckla en gemensam utbildning för hälsa och säkerhet som en viktig och nödvändig väg framåt för att minska riskerna för personal som arbetar ute i vindturbiner. Standarden gavs ut i februari 2012 och Rope Access Safety Training AB blev i november samma år först i Sverige med att bli GWO-certifierade. Vestas, Siemens, Suzlon och Vattenfall är några av de företag som ligger bakom standarden och som har krav på att man genomgått utbildningen för att få tillträde till deras torn.


Kursinnehåll


Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim
- Förstå innebörden av lagstiftningen
- Ha kunskap om olika brandtyper
- Kunna hantera olika släckmedel beroende av brandtyp
- Förstå fysiken bakom brand- och brandgasspridning
- Brandrisker och utrustning i ett vindkrafttorn
- Kunna använda pulver- och kolsyresläckare samt brandfilt.
- Kunna evakuera på rätt sätt i händelse av brand.

Working at Heights (arbete på höjd) och Manual Handling (ergonomi)  16 tim
- Risker och faror vid jobb i vindkraftverk
- Lagstiftning gällande höghöjdsarbete
- Identifiera personlig skyddsutrustning
- Ta på, förvara, inspektera och använda PPE (personlig skyddsutrustning).
- Säkert beteende i tornstege och bedömning av förankringspunkter
- Korrekt användning av evakueringsutrustning
- Korrekt och säkert agerande i räddningssituation
- Förstå vilka moment i arbetsmiljön som kan öka risken för muskel- och skelettskada.
- Förstå vikten av god arbetsteknik för att undvika belastningsbesvär.
- Kunna känna igen kroppens signaler på överbelastning och veta vilka åtgärder som bör vidtas.
- Att praktiskt kunna lösa olika arbetsergonomiska problem i vindkraftsmiljön.
- Förstå träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär.

First Aid (första hjälpen) 8 tim
- Kunna utföra första hjälpen i enlighet med gällande riktlinjer.
- Kunna identifiera och förklara normal funktion, symptom och tecken på mer eller mindre allvarliga skador och sjukdomar.
- Kunna visa rätt flöde av handlingar vid en nödsituation i torn eller nacell.
- Kunna utföra livräddande första hjälpen enligt SC-ABC(DE).
- Kunna använda en AED (defibrillator) på korrekt sätt.
- Kunna använda rätt utrustning och teknik vid ett skarpt sjukdoms- eller olycksscenario.

Målgrupp

Kurs för yrkesutövare som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

Kostnad för WINDA-registrering tillkommer med 125:-/modul.

Programstarter

2023-04

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
17 aprSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 17 aprStäng
17 april
måndag 17 april 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
18 - 19 april
tisdag 18 - onsdag 19 april 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
20 april
torsdag 20 april 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl moms Boka
24 aprGöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 24 aprStäng
24 april
måndag 24 april 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
25 - 26 april
tisdag 25 - onsdag 26 april 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
27 april
torsdag 27 april 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl moms Boka

2023-05

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
22 majSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 22 majStäng
22 maj
måndag 22 maj 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
23 - 24 maj
tisdag 23 - onsdag 24 maj 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
25 maj
torsdag 25 maj 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl moms Boka

2023-06

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
12 junSolnaVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 12 junStäng
12 juni
måndag 12 juni 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
13 - 14 juni
tisdag 13 - onsdag 14 juni 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
15 juni
torsdag 15 juni 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl moms Boka
26 junGöteborgVisa
GWO Basic Safety Training (BST) - 26 junStäng
26 juni
måndag 26 juni 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
27 - 28 juni
tisdag 27 - onsdag 28 juni 08:30-16:30 GWO Working at Heights/Manual Handling
29 juni
torsdag 29 juni 08:30-16:30 GWO First Aid
Ja14 500 SEK exkl moms Boka