view

1 dag, 08:00 - 17:00
Kurs framtagen för Göteborg Vatten och Kretslopp samt UE, för behörighet att använda andningsskydd vid arbete i deras faciliteter.
1 dag, 07:30 - 12:00
Besiktning av företags PPE. Detta är en prenumeration som skickar ett påminnelsemail 11 månader efter att prenumerationen startar. Lägg in ett nytt tillfälle när du utfört en ny besiktning hos kund. 
1 dag, 08:30 - 09:30
Grundläggande utbildning i mekanik, elektronik och hydraulik för att kunna arbeta i en vindkraftsmiljö i enlighet med GWOs (Global Wind Organisation) standard.
5 dagar, 08:30 - 16:30
Röd Zon-utbildning för arbete i slutna utrymmen och confined spaces.
1 dag, 08:30 - 16:30
Röd Zon-utbildning för arbete i slutna utrymmen och confined spaces.
2 dagar, 08:30 - 16:30
Ta ditt hantverk till högre höjder!
5 dagar, 08:30 - 16:30
Utbildning som lär ut hur man använder Actsafes batteri-/bensindrivna repvinschar, så kallade Power Ascenders.
Lär dig utföra den lagstadgade kontrollen av personligt fallskydd.
Specialsydd räddningsutbildning anpassad till Er miljö.
”Arbetstagare som anlitas till mast-/stolparbete skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning för sådant arbete” AFS 2000:6 12§
Scenariobaserad On-siteutbildning med komplexa räddningar i Er arbetsmiljö.
Refresherutbildning i 2-årsintervall för att behålla GWO-certifikat.
3 dagar, 08:30 - 16:30
Grunden för dig som arbetar inom vindkraften.
5 dagar, 08:30 - 16:30
Röd Zon-utbildning för arbete i slutna utrymmen och confined spaces.
1 dag, 08:30 - 16:30
Lär dig tekniker för att arbeta säkert och effektivt på tak.
1 dag, 08:30 - 15:30
Grundläggande kunskaper i enklare användning av personligt fallskydd.