view

GWO–ART-N är en två dagarsutbildning som genomförs i enlighet med den internationella GWO-standarden.

GWO–ART-N är en vidareutbildning för vindkraftstekniker, reparatörer, elektriker med flera. Denna modul bygger vidare på kunskaper och färdigheter från GWO Basic Safety Training och är till för personal i behov av, eller utvald av sin arbetsgivare, för att utföra eller leda en avancerad räddningsaktion. Utbildningen är en nyckelåtgärd för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk.

Efter genomförd och godkänd utbildning ges deltagaren ett internationellt certifikat enligt GWO-standard.

Inga kommande tillfällen
2 dagar

GWO–ART-H Refresh är en heldagsutbildning som genomförs i enlighet med den internationella GWO-standarden.

Denna modul täcker samma moment och tid som ART-H vilket gör att både refresher deltagare och första-gpngen deltagare kan dela utbildningstillfälle.

GWO–ART-H är en vidareutbildning för vindkraftstekniker, reparatörer, elektriker med flera. Denna modul bygger vidare på kunskaper och färdigheter från GWO Basic Safety Training och är till för personal i behov av, eller utvald av sin arbetsgivare, för att utföra eller leda en avancerad räddningsaktion. Utbildningen är en nyckelåtgärd för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk.

Efter genomförd och godkänd utbildning ges deltagaren ett internationellt certifikat enligt GWO-standard.

Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag

GWO–ART-N är en två dagarsutbildning som genomförs i enlighet med den internationella GWO-standarden.

GWO–ART-N är en vidareutbildning för vindkraftstekniker, reparatörer, elektriker med flera. Denna modul bygger vidare på kunskaper och färdigheter från GWO Basic Safety Training och är till för personal i behov av, eller utvald av sin arbetsgivare, för att utföra eller leda en avancerad räddningsaktion. Utbildningen är en nyckelåtgärd för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk.

Efter genomförd och godkänd utbildning ges deltagaren ett internationellt certifikat enligt GWO-standard.

Inga kommande tillfällen
2 dagar

GWO–ART-H är en heldagsutbildning som genomförs i enlighet med den internationella GWO-standarden.

GWO–ART-H är en vidareutbildning för vindkraftstekniker, reparatörer, elektriker med flera. Denna modul bygger vidare på kunskaper och färdigheter från GWO Basic Safety Training och är till för personal i behov av, eller utvald av sin arbetsgivare, för att utföra eller leda en avancerad räddningsaktion. Utbildningen är en nyckelåtgärd för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk.

Efter genomförd och godkänd utbildning ges deltagaren ett internationellt certifikat enligt GWO-standard.

Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Utbildning för arbetstagare som ska arbeta i slutna utrymmen.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Lär dig utföra den lagstadgade kontrollen av personligt fallskydd.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Fallskyddsutbildning för arbetstagare som ska arbeta i slutna utrymmen eller det som Stockholm Vatten kallar Röd Zon.
Solna
Nästa tillfälle 2023-10-13 Solna
1 dag
Kurs framtagen för Göteborg Vatten och Kretslopp samt UE, för behörighet att använda andningsskydd vid arbete i deras faciliteter.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Utbildning för arbetstagare som ska arbeta i slutna utrymmen.
Göteborg, Solna
Nästa tillfälle 2023-11-01 Göteborg
2 dagar
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Vuxen HLR med hjärtstartare halvdag.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Inga kommande tillfällen
1 dag
Röd Zon-utbildning för arbete i slutna utrymmen och confined spaces.
Bromma, Solna
Nästa tillfälle 2023-10-02 Bromma
1 dag
Ta ditt hantverk till högre höjder!
Solna
Nästa tillfälle 2023-10-30 Solna
5 dagar
Lär dig utföra den lagstadgade kontrollen av personligt fallskydd.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Specialsydd räddningsutbildning anpassad till Er miljö.
Inga kommande tillfällen
1 dag
”Arbetstagare som anlitas till mast-/stolparbete skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning för sådant arbete” AFS 2000:6 12§
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Lär dig tekniker för att arbeta säkert och effektivt på tak.
Göteborg, Solna
Nästa tillfälle 2023-12-04 Solna
1 dag
Grundläggande kunskaper i enklare användning av personligt fallskydd.
Inga kommande tillfällen