Röd Zon utbildning

Go to topic
« Bakåt

Röd Zon utbildning


Kursbeskrivning

Utbildning i trånga utrymmen och confined spaces. Ger deltagaren godkännande att arbeta i det som Stockholm Vatten kallar Röd Zon.

Kursinnehåll
- Riskanalys förarbete i slutna utrymmen
- Riskinventering
- Framtagning av räddningsplan
- Genomgång av skyddsutrustning
- Omhändertagande vid olycka
- Samverkan med räddningstjänsten

Kursens mål

Eleven skall ha skälig kunskap om riskerna vid arbete i slutna utrymmen och under mark. Hen ska ha kunskap att kunna välja lämplig utrustning och ha kunskap om riskanalyser och räddningsplaner.

Målgrupp

För yrkesutövare som skall arbeta i Stockholm Vattens anläggningar.

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Kursavgift 6 300 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

  Hittar du inte ett datum som passar dina behov?

  Fyll i formuläret med önskemål om datum och antal kursdeltagare så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.

  Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

  KONTAKTINFORMATION

  Sofia Landeiro

  Business Area Manager Training

   Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..