Röd Zon - Fallskydd

Go to topic
« Bakåt

Röd Zon - Fallskydd


Kursbeskrivning

Fallskyddsutbildning för arbetstagare som ska arbeta i slutna utrymmen eller det som Stockholm Vatten kallar Röd Zon.


Kursinnehåll
- Användning av personlig fallskyddsutrustning
- Användning av kollektiv utrustning, som tripod inklusive fallskyddsblock med vinch
- Riskanalys för höjdarbete och arbete under mark
- Framtagning av räddningsplan
- Val av räddningsmetod
- Genomgång av utrustning för nedsänkning/hissning
- Omhändertagande vid olycka
- Handhavande/praktiska övningar
- Samverkan med räddningstjänsten

Kursens mål

Deltagarna ska ha tillräcklig kunskap om lagar och regler som gäller vid arbete med fallrisk eller i områden där räddning kan vara försvårad. Exempel är dagvattenbrunnar, cisterner, bassänger och tunnlar av olika slag. Man ska även kunna använda vanligt förekommande fallskyddsutrustning, montera och använda en tripod och davit. Eleven ska ha förståelse för användning av olika fallskyddssystem. Eleven skall kunna utföra en räddning (sk nedtagning) av skadad vid olycksfall eller akut sjukdom, kunna välja lämplig utrustning och ha kunskap om riskanalyser och räddningsplaner.

Målgrupp

Detta är en fortsättningskurs för yrkesutövare som skall arbeta i Stockholm Vattens anläggningar eller som annars kan tänkas behöva utföra räddning och evakuering av arbetskamrater i trånga utrymmen, utrymmen under mark så kallade confined spaces. Skillnaden mot vanliga räddningsmetoder är att man här har ett mycket begränsat rörelseutrymme och oftast tvingas utföra räddningen uppåt. Denna utbildning ger dig kunskap om olika tekniker för räddning/evakuering med räddningsdon, rep och repsystem. Kursen lär ut tekniker för räddning då man inte har ett räddningsdon till hands. Det kan innebära att bygga spel med rep och brythjul, göra motviktsräddningar eller andra metoder som kräver mer handhavande och övning.

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Kursavgift 4 550 SEK exkl. moms
20 augusti, 08:30 - 16:30
Solna
8 platser kvar
13 september, 08:30 - 16:30
Solna
10 platser kvar
10 oktober, 08:30 - 16:30
Solna
10 platser kvar
20 november, 08:30 - 16:30
Solna
Inga platser kvar
Fullbokad

  Hittar du inte ett datum som passar dina behov?

  Fyll i formuläret med önskemål om datum och antal kursdeltagare så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.

  Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

  KONTAKTINFORMATION

  Sofia Landeiro

  Business Area Manager Training

   Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..