PPE Inspektion 8 tim

Go to topic
« Bakåt

PPE Inspektion 8 tim


Kursbeskrivning

”Arbetsgivaren skall se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls och kontrolleras så dess skyddseffekt bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan anledning kan antas ha otillräcklig skyddseffekt får inte användas” AFS 2001:03 12§

Kursinnehåll

- Hur definieras en Kompetent Person (EN 365)
- EU-förordning 2016/425 Personlig skyddsutrustning (ersätter EU-direktiv 89/686/EEC Annex II fr o m 2019)
- Lagkrav
- Krav från tillverkare
- Informationsinhämtning från bruksanvisningar
- Rättigheter och ansvar för en Kompetent Person
- Vad krävs för att utföra en besiktning
- Metoder för inspektion av:
- textila material som rep och slingor
- komponenter av metall som karbiner och glidlås
- sömmar på slingor och selar
- Kassationskriterier för ovanstående produkter
- Praktiska övningar där deltagarna inspekterar olika typer av utrustning

Kursens mål

Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna utföra årliga kontroller och känna till på vilka kriterier som utrustning skall kasseras samt hur detta skall dokumenteras.

Målgrupp

För yrkesutövare som vill kunna utföra årlig, lagstadgad kontroll av fallskyddsutrustning. Denna utbildning ger deltagaren den kunskap som behövs för att inspektera all normal fallskyddsutrustning oberoende av tillverkare i enlighet med EN365.

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Kursavgift 4 550 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

  Hittar du inte ett datum som passar dina behov?

  Fyll i formuläret med önskemål om datum och antal kursdeltagare så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.

  Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

  KONTAKTINFORMATION

  Sofia Landeiro

  Business Area Manager Training

   Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..