Mastutbildning enl. AFS 2000:6

Go to topic
« Bakåt

Mastutbildning enl. AFS 2000:6


Kursbeskrivning

Introduktion

”Arbetstagare som anlitas till mast-/stolparbete skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning för sådant arbete” AFS 2000:6 12§

Kursinnehåll

- Lagar och regler
- Arbetsmiljöplan, riskanalys, utbildning, arbetsplanering
- Riskinformation
- Suspension trauma, beräkning av säker arbetshöjd, fallförlängning vid olika arbetsmetoder, användning av fallskydd
- Metoder
- Räddning med räddningsdon, scenarion beroende på arbetsplats och material. förstahandsåtgärder vid olycka
- Utrustning
- Särskild evakueringsutrustning (Safescape, Milan), förankringar, stegkrokar, stödlinor, fasta system
- Tekniker
- Klättringsteknik, räddning av deltagare i rep eller vajersystem, nedtagning av skadad från mast

Kursens mål

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha kunskap om säkerhetsregler och normer för mastarbete. Deltagaren ska även kunna arbeta säkert och effektivt med sin personliga fallskyddsutrustning samt klara av olika typer av räddningar av sin kollega, beroende på arbetsplats.

Målgrupp

För yrkesutövare som arbetar i mast eller stolpe över 13m. Denna utbildning ger dig kunskap om säkerhetsregler och normer för mastarbete, att kunna arbeta säkert och effektivt med personlig fallskyddsutrustning samt nedtagning av skadad från mast.

Kursen för utformad i enlighet med AFS 2000:6.

Tid

2 dagar, 08:30 - 16:30

Pris

Kursavgift 7 450 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

  Hittar du inte ett datum som passar dina behov?

  Fyll i formuläret med önskemål om datum och antal kursdeltagare så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.

  Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

  KONTAKTINFORMATION

  Sofia Landeiro

  Business Area Manager Training

   Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..