Kompetent Person

« Tillbaka

Kompetent Person


Kursbeskrivning

”Arbetsgivaren skall se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls och kontrolleras så dess skyddseffekt bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan anledning kan antas ha otillräcklig skyddseffekt får inte användas” AFS 2001:03 12§

Kursinnehåll

Vem är en kompetent person
- EU direktiv 89/686/EEC Annex II (personlig skyddsutrustning)
- Lagkrav
- Krav från tillverkare
- Informationsinhämtning från bruksanvisningar
- Metoder för inspektion av:
- textila material som rep och slingor
- komponenter av metall som karbiner och glidlås
- sömmar på slingor och selar
- Kassationskriterier för ovanstående produkter
- Praktiska övningar där deltagarna inspekterar olika typer av utrustning

Kursmål

Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna utföra årliga kontroller och känna till på vilka kriterier som utrustning skall kasseras samt hur detta skall dokumenteras.

Målgrupp

För yrkesutövare som vill kunna utföra årlig, lagstadgad kontroll av fallskyddsutrustning. Denna utbildning ger deltagaren den kunskap som behövs för att inspektera all normal fallskyddsutrustning oberoende av tillverkare i enlighet med EN365.

Pris

Kursavgift 3 450 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

KONTAKTINFORMATION

Liz Ståhlberg

Utbildningskoordinator

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..