GWO BST Refresh (BSTR)

Go to topic
« Bakåt

GWO BST Refresh (BSTR)


Kursbeskrivning

 Kundnöjdhet: 4,8/5 över 14 kurstillfällen under 2021.
 

Schema:
Dag 1       08.30 - 16.30
Dag 2       08.30 - 16.30Kursinnehåll

Manual Handling (ergonomi)
- Förstå innebörden av lagstiftningen och vikten av att följa den
- Förstå vilka moment i arbetsmiljön som kan öka risken för muskel- och skelettskada
- Förstå vikten av god arbetsteknik för att undvika ovanstående
- Kunna känna igen kroppens signaler på överbelastning och veta vilka åtgärder som bör vidtas
- Att praktiskt kunna lösa olika arbetsergonomiska problem i vindkraftsmiljön
- Förstå träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär

Fire Awareness (grundläggande brand)
- Förstå innebörden av lagstiftningen
- Ha kunskap om olika brandtyper
- Kunna hantera olika släckmedel beroende av brandtyp
- Förstå fysiken bakom brand- och brandgasspridning
- Brandrisker och utrustning i ett vindkrafttorn
- Kunna använda pulver- och kolsyresläckare samt brandfilt.
- Kunna evakuera på rätt sätt i händelse av brand.

First Aid (första hjälpen)
- Kunna utföra första hjälpen i enlighet med gällande riktlinjer.
- Kunna identifiera och förklara normal funktion, symptom och tecken på mer eller mindre allvarliga skador och sjukdomar.
- Kunna visa rätt flöde av handlingar vid en nödsituation i torn eller nacell.
- Kunna utföra livräddande första hjälpen enligt L-ABCDE.
- Kunna använda en AED (defibrillator) på korrekt sätt.
- Kunna använda rätt utrustning och teknik vid ett skarpt sjukdoms- eller olycksscenario.

Working at Heights (arbete på höjd) 
- Risker och faror vid jobb i vindkraftverk
- Lagstiftning gällande höghöjdsarbete
- Identifiera personlig skyddsutrustning
- Ta på, förvara, inspektera och använda PPE (personlig skyddsutrustning).
- Säkert beteende i tornstege och bedömning av förankringspunkter
- Korrekt användning av evakueringsutrustning
- Korrekt och säkert agerande i räddningssituation

Kursens mål

Eleven skall:
- visa ett säkert och korrekt agerande vid brand, kunna användabrandsläckare och brandfilt på ett korrekt sätt.
- förstå behovet av korrekt teknik vid manuell hantering/ergonomi.
- kunna analysera och prioritera en olycka med hjälp av L-ABCDE samt utföra HLR.
- använda sin PPE på ett korrekt sätt, genomföra kamraträddning/evakueringpå ett säkert och korrekt sätt.

Målgrupp

Repetitionsutbildning för yrkesutövare som har ett giltigt GWO-certifikat och som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

Pris för WINDA-registrering tillkommer med 125:-/modul.

Priset för kurs i Gåxsjö är 13 700 SEK exkl. moms.

Förkunskaper

Giltigt GWO-certifikat utfärdat inom två år före kursens sista dag.

Pris

Kursavgift 11 500 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

  Hittar du inte ett datum som passar dina behov?

  Fyll i formuläret med önskemål om datum och antal kursdeltagare så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.

  Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

  KONTAKTINFORMATION

  Sofia Landeiro

  Head of Training Department

   Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..