GWO Advanced Rescue Training - Hub Rescue Refresh (ART-HR)

Go to topic
« Bakåt

GWO Advanced Rescue Training - Hub Rescue Refresh (ART-HR)


Kursbeskrivning

Denna modul täcker samma moment och tid som ART-H vilket gör att både refresher deltagare och första-gången deltagare kan dela utbildningstillfälle.

GWO–ART-H är en vidareutbildning för vindkraftstekniker, reparatörer, elektriker med flera. Denna modul bygger vidare på kunskaper och färdigheter från GWO Basic Safety Training och är till för personal i behov av, eller utvald av sin arbetsgivare, för att utföra eller leda en avancerad räddningsaktion. Utbildningen är en nyckelåtgärd för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk.

Efter genomförd och godkänd utbildning ges deltagaren ett internationellt certifikat enligt GWO-standard.


Teoretiska moment

 • Nationella och internationella krav för arbete i utsatt miljö
 • Beredskapsplan och planering
 • Genomgång av utrustningen såsom; räddningsbår, nackkrage och evakueringsutrustning
 • Korrekt användning av förankringspunkter och dess vinklar
 • Planering för räddning av nödställd i grupp och själv

Praktiska moment

 • Omhändertagande av nödställd i bår och spineboard
 • Påtagning av nackkrage
 • Räddning från hub/spinner i grupp och själv
 • Räddning från blad i grupp och själv
 • Riggning av tension line i nacellen för att kunna transportera den skadade till evakueringsluckan

Kursens mål

Målet är att kunna utföra en räddning på ett säkert och rätt sätt från hub/spinner, nacellen och insida blad samt även vara medveten om problematiken gällande singel räddning. Kursdeltagaren ska ha kunskap om de lagar och regler som gäller vid arbete på höjd. Deltagaren ska även kunna arbeta säkert och effektivt med sin personliga fallskyddsutrustning samt klara av de olika räddningarna av sin kollega. Vid arbete i vindkraftverk är man ofta långt ifrån hjälp och stöd vid eventuella olyckstillbud. Då man oftast bara är två personer på plats ställer det höga krav på kollegan att kunna hantera olika tillbud med den utrustning som finns på plats.

Målgrupp

Kurs för yrkesutövare inom vindkraftsbranschen som ska kunna utföra avancerade räddningar av olika slag samt evakuering av arbetskamrater i vindkraftmiljö.

Förkunskaper

Kursdeltagaren behöver ha ett giltigt WINDA innan kursen på följande moduler:

 • GWO Basic Safety Training
 • GWO Working at Heights
 • GWO Manual Handling
 • GWO First Aid


Tid

1 dag, 08:30 - 17:00

Pris

Kursavgift 6 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

  Hittar du inte ett datum som passar dina behov?

  Fyll i formuläret med önskemål om datum och antal kursdeltagare så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.

  Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

  KONTAKTINFORMATION

  Sofia Landeiro

  Business Area Manager Training

   Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..