Fallskyddsutbildning - Tak

« Tillbaka

Fallskyddsutbildning - Tak


Kursbeskrivning

”Då det finns risk för fall till en lägre nivå där nivåskillnaden är mer än två meter skall arbetsmiljöplan med beskrivning av förebyggande, särskilda åtgärder för att uppfylla arbetsmiljölagen utformas” AFS 1999:3 12§ Denna paragraf är en av de som från 1/1 2015 är avgiftbelagd av Arbetsmiljöverket om den ej uppfylls.

Kursinnehåll
- När behövs fallskydd?
- Strategier för fallskydd
- Kollektivt/personligt skydd (att undvika höjdarbete)
- Fallanalys – säker höjd
- Genomgång av krafter och konsekvenser
- Grundläggande utrustning för personligt fallskyddsselen, linan, förankringen
- Handhavande/praktiska övningar
- Korrekt påtagning av sele, kamratkontroll
- Egenkontroll av utrustning
- Lagar och regler, arbetsmiljöplan
- Arbetsmiljölagen
- Arbetsmiljöverkets författningssamlingar AFS 2001:3 Användning av Personlig fallskyddsutrustning mm
- Genomgång av vanligt förekommande fallskyddsutrustning såsom sele, förankringslina, stegkrokar, fallskyddsblock, horisontella temporära förankringslina, anordning för repjustering etc.
- Val av arbetsmetod beroende på skyddssituation och arbetsmiljö.
- Val av förankringspunkt.
- Skillnad mellan stödjande/hindrande/falldämpande utrustning.
- Skillnad mellan förankring enligt EN795 och taksäkerhetsanordningar/strukturella ankare.
- Metoder för säkert arbete på höjd med genomgången utrustning.

Kursmål

Efter kursen skall deltagaren kunna avgöra vilka olika typer av fallskyddsutrusning som bör användas, beroende på skyddsnivå och gällande arbetsmiljö. Ha kännedom om lagar och regler för användning av fallskydd i enlighet med AFS 2001:3. De skall även praktiskt visa att de säkert och effektivt kan förankra sig och använda rätt fallskydd på tak/höjd.

Målgrupp

Kurs för yrkesutövare som arbetar i skiftande miljöer med risk för skada genom fall. Exempel är takarbetare eller industriarbetare med en varierande arbetsmiljöproblematik på höjd.

Tid

1 dag, 08:30 - 15:30

Pris

Kursavgift 3 450 SEK exkl. moms
27 oktober, 08:30 - 15:30
Göteborg
6 platser kvar
16 november, 08:30 - 15:30
Solna
2 platser kvar
25 november, 08:30 - 15:30
Göteborg
12 platser kvar

Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

KONTAKTINFORMATION

Liz Ståhlberg

Utbildningskoordinator

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..