Fallskyddsutbildning Grund

« Bakåt

Fallskyddsutbildning Grund


Kursbeskrivning

”En personliga fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns påkörningsrisk” AFS 2006:6 15§

”Arbetsgivaren skall ordna med instruktion och övning hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås” AFS 2001:3 10§

”Då det finns risk för fall till en lägre nivå där nivåskillnaden är mer än två meter skall arbetsmiljöplan med beskrivning av förebyggande, särskilda åtgärder för att uppfylla arbetsmiljölagen utformas” AFS 1999:3 12§

Kursinnehåll
- När behövs fallskydd?
- Strategier för fallskydd
- Kollektivt/personligt skydd (att undvika höjdarbete)
- Fallanalys – säker höjd
- Genomgång av krafter och konsekvenser
- Grundläggande utrustning för personligt fallskyddsselen, linan, förankringen
- Handhavande/praktiska övningar
- Korrekt påtagning av sele, kamratkontroll
- Egenkontroll av utrustning
- Lagar och regler, arbetsmiljöplan
- Arbetsmiljölagen
- Arbetsmiljöverkets författningssamlingar AFS 2001:3 Användning av Personlig fallskyddsutrustning mm

Kursens mål

Efter kursen skall deltagaren kunna använda fallskyddssele, ha kännedom om lagar och regler och veta när fallskydd skall användas i enlighet med AFS 2001:3 Användning av Personlig fallskyddsutrustning.

Målgrupp

För dig som ska använda fallskyddssele i mindre komplexa situationer. Denna grundläggande utbildning ger dig kunskap om olika tekniker för att arbeta säkert på höjd samt allmän kunskap om personlig skyddsutrustning.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper.


Citat

Vill ni boka en företagsanpassad heldagsutbildning, antingen i våra lokaler eller ute i era? Fyll i formuläret längst ner på sidan så återkommer vi med mer information!


Tid

08:30 - 12:00

Pris

Kursavgift 1 990 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

KONTAKTINFORMATION

Sofia Landeiro

Specialistsäljare Utbildning

    Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..