Fallskydd Tak/Industri inkl. räddning

Go to topic
« Bakåt

Fallskydd Tak/Industri inkl. räddning


Kursbeskrivning

”Då det finns risk för fall till en lägre nivå där nivåskillnaden är mer än två meter skall arbetsmiljöplan med beskrivning av förebyggande, särskilda åtgärder för att uppfylla arbetsmiljölagen utformas” AFS 1999:3 12§ Denna paragraf är en av de som från 1/1 2015 är avgiftbelagd av Arbetsmiljöverket om den ej uppfylls.

Kursinnehåll
- När behövs fallskydd?
- Strategier för fallskydd
- Kollektivt/personligt skydd (att undvika höjdarbete)
- Fallanalys – säker höjd
- Genomgång av krafter och konsekvenser
- Grundläggande utrustning för personligt fallskyddsselen, linan, förankringen
- Handhavande/praktiska övningar
- Korrekt påtagning av sele, kamratkontroll
- Egenkontroll av utrustning
- Lagar och regler, arbetsmiljöplan
- Arbetsmiljölagen
- Arbetsmiljöverkets författningssamlingar AFS 2001:3 Användning av Personlig fallskyddsutrustning mm
- Genomgång av vanligt förekommande fallskyddsutrustning såsom sele, förankringslina, stegkrokar, fallskyddsblock, horisontella temporära förankringslina, anordning för repjustering etc.
- Val av arbetsmetod beroende på skyddssituation och arbetsmiljö.
- Val av förankringspunkt.
- Skillnad mellan stödjande/hindrande/falldämpande utrustning.
- Skillnad mellan förankring enligt EN795 och taksäkerhetsanordningar/strukturella ankare.
- Metoder för säkert arbete på höjd med genomgången utrustning.

Kursens mål

Efter kursen skall deltagaren kunna avgöra vilka olika typer av fallskyddsutrusning som bör användas, beroende på skyddsnivå och gällande arbetsmiljö. Ha kännedom om lagar och regler för användning av fallskydd i enlighet med AFS 2001:3. De skall även praktiskt visa att de säkert och effektivt kan förankra sig och använda rätt fallskydd på tak/höjd.

Målgrupp

Kurs för yrkesutövare som arbetar i skiftande miljöer med risk för skada genom fall. Exempel är takarbetare eller industriarbetare med en varierande arbetsmiljöproblematik på höjd.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper.

Citat

Vill ni boka en företagsanpassad heldagsutbildning, antingen i våra lokaler eller ute i era? Fyll i formuläret längst ner på sidan så återkommer vi med mer information!

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Kursavgift 2 990 SEK exkl. moms
17 september, 08:30 - 16:30
Solna
12 platser kvar
08 oktober, 08:30 - 16:30
Solna
12 platser kvar
06 november, 08:30 - 16:30
Solna
12 platser kvar
27 november, 08:30 - 16:30
Solna
12 platser kvar

  Hittar du inte ett datum som passar dina behov?

  Fyll i formuläret med önskemål om datum och antal kursdeltagare så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.

  Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

  KONTAKTINFORMATION

  Sofia Landeiro

  Business Area Manager Training

   Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..