Arbete i Slutna utrymmen

Go to topic
« Bakåt

Arbete i Slutna utrymmen


Kursbeskrivning

Utbildning för arbetstagare som ska arbeta i slutna utrymmen


Kursmål
Användning av andningsskydd och mobila gasmätare i eller vid pumphus, nedstignignsbrunnar, avlopp, dagvattenmagasin och andra delar som kan vara slutna utrymmen
- Atmosfäriska risker vid arbete i avlopp
- Skyddsfaktorer för olika andningsskydd
- Passivt andningsskydd med helmask med filter
- Daglig och årlig kontroll och service av andningsskydd
- Flykthuva
- Gasvarnare

Användning av personlig fallskyddsutrustning
- Sele, gärna med stödbälte och ev. sittsele
- Stegkrokset
- Korta fallskyddsblock
- Stödlina för stege

Användning av kollektiv utrustning
- Tripod & davit-arm, inklusive fallskyddsblock vinch

Övningar
- Sänka, hissa person i brunn
- Räddning uppåt i stege
- Räddning uppåt i brunn
- Räddning med horisontell och vertikal förflyttning

Kursens mål

Deltagaren ska känna till de vanligast atmosfäriska riskerna, kunna använda gasvarnare, och förstå dess funktioner. Deltagarna ska veta i vilka situationer som andningsskydd krävs och förstå vilket skydd olika typer av andningsskydd ger, kunna utföra funktionskontroll för det egna andningsskyddet och kunna genomföra daglig och årlig kontroll av det egna andningsskyddet. De ska även kunna använda flykthuvor och förstå dess funktion och begränsningar.

Deltagarna ska ha tillräcklig kunskap om lagar och regler som gäller vid arbete med fallrisk eller i områden där räddning kan vara försvårad. Exempel är dagvattenbrunnar, cisterner, bassänger och tunnlar av olika slag. Deltagaren ska kunna använda vanligt förekommande fallskyddsutrustning, inklusive helsele. Att kunna montera och använda tripod och davit, inklusive fallskyddsblock och vinsch. Deltagarna ska även förstå användningen av olika fallskyddssystem och kunna genomföra en evakuering/räddning av en kollega från brunn eller liknande. Man ska också förstå vikten med en planerad räddning och evakuering.

Tid

2 dagar, 08:30 - 16:30

Pris

Kursavgift 7 995 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

  Hittar du inte ett datum som passar dina behov?

  Fyll i formuläret med önskemål om datum och antal kursdeltagare så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.

  Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

  KONTAKTINFORMATION

  Sofia Landeiro

  Business Area Manager Training

   Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..