GWO Refresh

Beskrivning

Kundnöjdhet: 4,8/5 över 16 kurser under 2022 

 
Schema:
Dag 1       08.30 - 16.30
Dag 2       08.30 - 16.30Kursinnehåll

Manual Handling (ergonomi)
- Förstå innebörden av lagstiftningen och vikten av att följa den
- Förstå vilka moment i arbetsmiljön som kan öka risken för muskel- och skelettskada
- Förstå vikten av god arbetsteknik för att undvika ovanstående
- Kunna känna igen kroppens signaler på överbelastning och veta vilka åtgärder som bör vidtas
- Att praktiskt kunna lösa olika arbetsergonomiska problem i vindkraftsmiljön
- Förstå träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär

Fire Awareness (grundläggande brand)
- Förstå innebörden av lagstiftningen
- Ha kunskap om olika brandtyper
- Kunna hantera olika släckmedel beroende av brandtyp
- Förstå fysiken bakom brand- och brandgasspridning
- Brandrisker och utrustning i ett vindkrafttorn
- Kunna använda pulver- och kolsyresläckare samt brandfilt.
- Kunna evakuera på rätt sätt i händelse av brand.

First Aid (första hjälpen)
- Kunna utföra första hjälpen i enlighet med gällande riktlinjer.
- Kunna identifiera och förklara normal funktion, symptom och tecken på mer eller mindre allvarliga skador och sjukdomar.
- Kunna visa rätt flöde av handlingar vid en nödsituation i torn eller nacell.
- Kunna utföra livräddande första hjälpen enligt L-ABCDE.
- Kunna använda en AED (defibrillator) på korrekt sätt.
- Kunna använda rätt utrustning och teknik vid ett skarpt sjukdoms- eller olycksscenario.

Working at Heights (arbete på höjd) 
- Risker och faror vid jobb i vindkraftverk
- Lagstiftning gällande höghöjdsarbete
- Identifiera personlig skyddsutrustning
- Ta på, förvara, inspektera och använda PPE (personlig skyddsutrustning).
- Säkert beteende i tornstege och bedömning av förankringspunkter
- Korrekt användning av evakueringsutrustning
- Korrekt och säkert agerande i räddningssituation

Förkunskaper

Giltigt GWO-certifikat utfärdat inom två år före kursens sista dag. 

Målgrupp

Repetitionsutbildning för yrkesutövare som har ett giltigt GWO-certifikat och som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

Pris för WINDA-registrering tillkommer med 125:-/modul.

Programstarter

2023-10

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
03 oktGöteborgVisa
GWO Refresh - 03 oktStäng
03 oktober
tisdag 03 oktober 13:00-16:30 GWO First Aid Refresh
03 oktober
tisdag 03 oktober 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
04 oktober
onsdag 04 oktober 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl. moms Boka

2023-11

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
07 novSolnaVisa
GWO Refresh - 07 novStäng
07 november
tisdag 07 november 13:00-16:30 GWO First Aid Refresh
07 november
tisdag 07 november 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
08 november
onsdag 08 november 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl. moms Boka
21 novGöteborgVisa
GWO Refresh - 21 novStäng
21 november
tisdag 21 november 13:00-16:30 GWO First Aid Refresh
21 november
tisdag 21 november 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
22 november
onsdag 22 november 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl. moms Boka
21 novSolnaVisa
GWO Refresh - 21 novStäng
21 november
tisdag 21 november 13:00-17:30 GWO First Aid Refresh
21 november
tisdag 21 november 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
21 november
tisdag 21 november 08:30-17:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl. moms Boka

2023-12

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
05 decSolnaVisa
GWO Refresh - 05 decStäng
05 december
tisdag 05 december 13:00-16:30 GWO First Aid Refresh
05 december
tisdag 05 december 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
06 december
onsdag 06 december 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl. moms Boka

2024-02

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
05 feb 2024SolnaVisa
GWO Refresh - 05 feb 2024Stäng
05 februari 2024
måndag 05 februari 2024 13:00-16:30 GWO First Aid Refresh
05 februari 2024
måndag 05 februari 2024 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
06 februari 2024
tisdag 06 februari 2024 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Nej10 000 SEK exkl. moms Boka
07 feb 2024SolnaVisa
GWO Refresh - 07 feb 2024Stäng
07 februari 2024
onsdag 07 februari 2024 13:00-16:30 GWO First Aid Refresh
07 februari 2024
onsdag 07 februari 2024 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
07 februari 2024
onsdag 07 februari 2024 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Nej10 000 SEK exkl. moms Boka

2024-03

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
05 mar 2024SolnaVisa
GWO Refresh - 05 mar 2024Stäng
05 mars 2024
tisdag 05 mars 2024 13:00-16:30 GWO First Aid Refresh
05 mars 2024
tisdag 05 mars 2024 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
05 mars 2024
tisdag 05 mars 2024 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl. moms Boka

2024-04

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
23 apr 2024SolnaVisa
GWO Refresh - 23 apr 2024Stäng
23 april 2024
tisdag 23 april 2024 13:00-16:30 GWO First Aid Refresh
23 april 2024
tisdag 23 april 2024 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
23 april 2024
tisdag 23 april 2024 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl. moms Boka

2024-06

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
04 jun 2024GöteborgVisa
GWO Refresh - 04 jun 2024Stäng
04 juni 2024
tisdag 04 juni 2024 13:00-16:30 GWO First Aid Refresh
04 juni 2024
tisdag 04 juni 2024 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
05 juni 2024
onsdag 05 juni 2024 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl. moms Boka
18 jun 2024SolnaVisa
GWO Refresh - 18 jun 2024Stäng
18 juni 2024
tisdag 18 juni 2024 13:00-16:30 GWO First Aid Refresh
18 juni 2024
tisdag 18 juni 2024 08:30-12:30 GWO Fire Awareness
19 juni 2024
onsdag 19 juni 2024 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl. moms Boka