GWO Refresh

GWO Refresh

Beskrivning

Kundnöjdhet: 4,8/5 över 16 kurser under 2022 

 
Schema:
Dag 1       08.30 - 16.30
Dag 2       08.30 - 16.30Kursinnehåll

Manual Handling (ergonomi)
- Förstå innebörden av lagstiftningen och vikten av att följa den
- Förstå vilka moment i arbetsmiljön som kan öka risken för muskel- och skelettskada
- Förstå vikten av god arbetsteknik för att undvika ovanstående
- Kunna känna igen kroppens signaler på överbelastning och veta vilka åtgärder som bör vidtas
- Att praktiskt kunna lösa olika arbetsergonomiska problem i vindkraftsmiljön
- Förstå träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär

Fire Awareness (grundläggande brand)
- Förstå innebörden av lagstiftningen
- Ha kunskap om olika brandtyper
- Kunna hantera olika släckmedel beroende av brandtyp
- Förstå fysiken bakom brand- och brandgasspridning
- Brandrisker och utrustning i ett vindkrafttorn
- Kunna använda pulver- och kolsyresläckare samt brandfilt.
- Kunna evakuera på rätt sätt i händelse av brand.

First Aid (första hjälpen)
- Kunna utföra första hjälpen i enlighet med gällande riktlinjer.
- Kunna identifiera och förklara normal funktion, symptom och tecken på mer eller mindre allvarliga skador och sjukdomar.
- Kunna visa rätt flöde av handlingar vid en nödsituation i torn eller nacell.
- Kunna utföra livräddande första hjälpen enligt L-ABCDE.
- Kunna använda en AED (defibrillator) på korrekt sätt.
- Kunna använda rätt utrustning och teknik vid ett skarpt sjukdoms- eller olycksscenario.

Working at Heights (arbete på höjd) 
- Risker och faror vid jobb i vindkraftverk
- Lagstiftning gällande höghöjdsarbete
- Identifiera personlig skyddsutrustning
- Ta på, förvara, inspektera och använda PPE (personlig skyddsutrustning).
- Säkert beteende i tornstege och bedömning av förankringspunkter
- Korrekt användning av evakueringsutrustning
- Korrekt och säkert agerande i räddningssituation

Förkunskaper

Giltigt GWO-certifikat utfärdat inom två år före kursens sista dag. 

Målgrupp

Repetitionsutbildning för yrkesutövare som har ett giltigt GWO-certifikat och som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

Pris för WINDA-registrering tillkommer med 125:-/modul.

Programstarter

2023-04

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
05 aprSolnaVisa
GWO Refresh - 05 aprStäng
05 april
onsdag 05 april 08:30-12:30 GWO First Aid Refresh
05 april
onsdag 05 april 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
06 april
torsdag 06 april 08:30-16:30 GWO WaH Refresher
Ja10 000 SEK exkl moms Boka

2023-05

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
02 majGöteborgVisa
GWO Refresh - 02 majStäng
02 maj
tisdag 02 maj 08:30-12:30 GWO First Aid Refresh
02 maj
tisdag 02 maj 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
03 maj
onsdag 03 maj 08:30-16:30 GWO WaH Refresher
Nej10 000 SEK exkl moms

Fullbokad

17 majSolnaVisa
GWO Refresh - 17 majStäng
17 maj
onsdag 17 maj 08:30-12:30 GWO First Aid Refresh
17 maj
onsdag 17 maj 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
18 maj
torsdag 18 maj 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl moms Boka

2023-06

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
06 junSolnaVisa
GWO Refresh - 06 junStäng
06 juni
tisdag 06 juni 08:30-12:30 GWO First Aid Refresh
06 juni
tisdag 06 juni 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
07 juni
onsdag 07 juni 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl moms Boka
20 junGöteborgVisa
GWO Refresh - 20 junStäng
20 juni
tisdag 20 juni 08:30-12:30 GWO First Aid Refresh
20 juni
tisdag 20 juni 13:00-16:30 GWO Fire Awareness
21 juni
onsdag 21 juni 08:30-16:30 GWO WaH/MH Refresher
Ja10 000 SEK exkl moms Boka