GWO ART-Combined Refresh

GWO ART-Combined Refresh

Beskrivning

Teoretiska moment

 • Nationella och internationella krav för arbete i utsatt miljö
 • Beredskapsplan och planering
 • Genomgång av utrustningen såsom; räddningsbår, nackkrage och evakueringsutrustning
 • Korrekt användning av förankringspunkter och dess vinklar
 • Planering för räddning av nödställd i grupp och själv

Praktiska moment

 • Omhändertagande av nödställd i bår och spineboard
 • Påtagning av nackkrage
 • Räddning från hub/spinner i grupp och själv
 • Räddning från blad i grupp och själv
 • Riggning av tension line i nacellen för att kunna transportera den skadade till evakueringsluckan
 • Räddning från trånga utrymme i grupp och själv
 • Räddning från källare i grupp och själv
 • Hissning av nödställd i grupp och själv
 • Evakuering utsida och insida av nödställd i grupp och själv

Förkunskaper

Innan deltagaren går en GWO ART-H eller ART-N Refresh behöver hen ha giltig WINDA med följane moduler:

 • GWO ART-N
 • GWO Working at heights
 • GWO First Aid
 • GWO Manual Handling

Målgrupp

Kurs för yrkesutövare inom vindkraftsbranschen som ska kunna utföra avancerade räddningar av olika slag samt avancerade evakueringar av arbetskamrater i vindkraftmiljö.

Programstarter

Inga programstarter tillgängliga