Kompetent Person

Lär dig utföra den lagstadgade kontrollen av personligt fallskydd.

Go to topic

Introduktion

”Arbetsgivaren skall se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls och kontrolleras så dess skyddseffekt bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan anledning kan antas ha otillräcklig skyddseffekt får inte användas”
AFS 2001:03 12§

Målgrupp

För yrkesutövare som vill kunna utföra årlig, lagstadgad kontroll av fallskyddsutrustning. Denna utbildning ger deltagaren den kunskap som behövs för att inspektera all normal fallskyddsutrustning oberoende av tillverkare i enlighet med EN365.

Kursmål

Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna utföra årliga kontroller och känna till på vilka kriterier som utrustning skall kasseras samt hur detta skall dokumenteras.

Kursinnehåll

 • Vem är en kompetent person
 • EU direktiv 89/686/EEC Annex II (personlig skyddsutrustning)
 • Lagkrav
 • Krav från tillverkare
 • Informationsinhämtning från bruksanvisningar
 • Metoder för inspektion av:
 • textila material som rep och slingor
 • komponenter av metall som karbiner och glidlås
 • sömmar på slingor och selar
 • Kassationskriterier för ovanstående produkter
 • Praktiska övningar där deltagarna inspekterar olika typer av utrustning

Kursdetaljer

ANTAL DELTAGARE

7 – 12 deltagare.

TID

8 tim (Teori/praktik)

PRIS

3 450:- per deltagare

PLATS

Utbildningen genomförs på någon av våra utbildningsplatser eller på plats hos kund. Efter genomförd utbildning erhåller man ett internationellt erkänt certifikat som är giltigt i tre år.

ANMÄLAN

Anmälan sker via formuläret nedanför, e-post ([email protected]) eller via telefon 010-102 48 00

Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

KONTAKTINFORMATION

  Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..