GWO BST Refresh (BSTR)

« Bakåt

GWO BST Refresh (BSTR)


Kursbeskrivning

 Kundnöjdhet: 4,8/5 över 14 kurstillfällen under 2021.
 

Schema:
Dag 1       13.00 - 16.30
Dag 2       08.30 - 16.30
Dag 2       08.30 - 16.30


Kursinnehåll

Manual Handling (ergonomi)
- Förstå innebörden av lagstiftningen och vikten av att följa den
- Förstå vilka moment i arbetsmiljön som kan öka risken för muskel- och skelettskada
- Förstå vikten av god arbetsteknik för att undvika ovanstående
- Kunna känna igen kroppens signaler på överbelastning och veta vilka åtgärder som bör vidtas
- Att praktiskt kunna lösa olika arbetsergonomiska problem i vindkraftsmiljön
- Förstå träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär

Fire Awareness (grundläggande brand)
- Förstå innebörden av lagstiftningen
- Ha kunskap om olika brandtyper
- Kunna hantera olika släckmedel beroende av brandtyp
- Förstå fysiken bakom brand- och brandgasspridning
- Brandrisker och utrustning i ett vindkrafttorn
- Kunna använda pulver- och kolsyresläckare samt brandfilt.
- Kunna evakuera på rätt sätt i händelse av brand.

First Aid (första hjälpen)
- Kunna utföra första hjälpen i enlighet med gällande riktlinjer.
- Kunna identifiera och förklara normal funktion, symptom och tecken på mer eller mindre allvarliga skador och sjukdomar.
- Kunna visa rätt flöde av handlingar vid en nödsituation i torn eller nacell.
- Kunna utföra livräddande första hjälpen enligt L-ABCDE.
- Kunna använda en AED (defibrillator) på korrekt sätt.
- Kunna använda rätt utrustning och teknik vid ett skarpt sjukdoms- eller olycksscenario.

Working at Heights (arbete på höjd) 
- Risker och faror vid jobb i vindkraftverk
- Lagstiftning gällande höghöjdsarbete
- Identifiera personlig skyddsutrustning
- Ta på, förvara, inspektera och använda PPE (personlig skyddsutrustning).
- Säkert beteende i tornstege och bedömning av förankringspunkter
- Korrekt användning av evakueringsutrustning
- Korrekt och säkert agerande i räddningssituation

Kursens mål

Eleven skall:
- visa ett säkert och korrekt agerande vid brand, kunna användabrandsläckare och brandfilt på ett korrekt sätt.
- förstå behovet av korrekt teknik vid manuell hantering/ergonomi.
- kunna analysera och prioritera en olycka med hjälp av L-ABCDE samt utföra HLR.
- använda sin PPE på ett korrekt sätt, genomföra kamraträddning/evakueringpå ett säkert och korrekt sätt.

Målgrupp

Repetitionsutbildning för yrkesutövare som har ett giltigt GWO-certifikat och som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

Pris för WINDA-registrering tillkommer med 125:-/modul.

Priset för kurs i Gåxsjö är 13 700 SEK exkl. moms.

Förkunskaper

Giltigt GWO-certifikat utfärdat inom två år före kursens sista dag.

Pris

Kursavgift 11 500 SEK exkl moms

Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

KONTAKTINFORMATION

Sofia Landeiro

Specialistsäljare Utbildning

    Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag..