Fallskyddsutbildning – Grund

Grundläggande kunskaper i enklare användning av personligt fallskydd.

Go to topic

Introduktion

”En personliga fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns påkörningsrisk”
AFS 2006:6 15§

”Arbetsgivaren skall ordna med instruktion och övning hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås”
AFS 2001:3 10§

”Då det finns risk för fall till en lägre nivå där nivåskillnaden är mer än två meter skall arbetsmiljöplan med beskrivning av förebyggande, särskilda åtgärder för att uppfylla arbetsmiljölagen utformas”
AFS 1999:3 12§

Målgrupp

För dig som ska använda fallskyddssele i mindre komplexa situationer. Denna grundläggande utbildning ger dig kunskap om olika tekniker för att arbeta säkert på höjd samt allmän kunskap om personlig skyddsutrustning.

Kursmål

Efter kursen skall deltagaren kunna använda fallskyddssele, ha kännedom om lagar och regler och veta när fallskydd skall användas i enlighet med AFS 2001:3 Användning av Personlig fallskyddsutrustning.

Kursinnehåll

 • När behövs fallskydd?
 • Strategier för fallskydd
 • Kollektivt/personligt skydd (att undvika höjdarbete)
 • Fallanalys – säker höjd
 • Genomgång av krafter och konsekvenser
 • Grundläggande utrustning för personligt fallskyddsselen, linan, förankringen
 • Handhavande/praktiska övningar
 • Korrekt påtagning av sele, kamratkontroll
 • Egenkontroll av utrustning
 • Lagar och regler, arbetsmiljöplan
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets författningssamlingar AFS 2001:3 Användning av Personlig fallskyddsutrustning mm

Kursdetaljer

ANTAL DELTAGARE

7-15 st

TID

4 tim (teori/praktik)

PRIS

2 450:- per deltagare

PLATS

Utbildningen genomförs på någon av våra utbildningsplatser eller på plats hos kund. Efter genomförd utbildning erhåller man ett internationellt erkänt certifikat som är giltigt i tre år.

ANMÄLAN

Anmälan sker via formuläret nedanför, e-post ([email protected]) eller via telefon 010-102 48 00

Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

KONTAKTINFORMATION

Liz Ståhlberg

Utbildningskoordinator

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.