Inspektion

Inspektion och besiktning på höga höjder

Go to topic

För att kunna fastställa en underhållsplan eller ett åtgärdsprogram behövs ett beslutsunderlag.
Detta underlag tas bäst fram på handnära avstånd. Besiktningen utförts normalt som en okulärbesiktning där särskilda noteringar görs.

Vi utför utvändiga tillståndsbesiktningar på fastigheter .
Vi har byggnadsingenjörer som är utbildade i besiktning och tillståndsbedömning. Självklart lämnar vi efter utförd besiktning dokumentation i den form kunden önskar. Dokumentationen över takets, fasadens eller fogarnas status skall sedan kunna användas som underlag för en upphandling eller för upprättande av åtgärdsförslag. Vi utför besiktningar och tillståndsbedömningar på mur- och putsfasader, tak och fog vid större fastigheter.

Fasad- och takbesiktning via rep ger bättre uderlag

Ofta utförs besiktningar från marken eller bara på delar av fastigheter som är lätta att nå. Det går såklart också att resa ställning för att besiktiga fastigheter, men det är krångligt och dyrt. Genom att vår åtkomstmetod medför att besiktningsmannen kommer på handnära avstånd uppnås en hög kvalitet på besiktningarna till en låg kostnad. När vi utför våra besiktningar arbetar vi med löpande dokumentation via kamera och digitala anteckningar.

Möjlighet att kombinera besiktning med åtgärder

Vi kan vid besiktning av bland annat fogar även utföra korrigerande åtgärder i anslutning till besiktningen. Självklart dokumenteras och rapporteras arbetet till kunden precis som då vi utför besiktning utan att utföra åtgärder. Särskilt stort behov av att besiktiga och utföra åtgärder finns på våra miljonprogram där fogarna på fasader av prefabricerade betongelement ofta är bristfälliga efter många år utan åtgärder.

Inspektion på både nya och gamla fastigheter

Vi utför besiktningar på våra miljonprogram där behovet av både tillståndsbedömningar och efterföljande åtgärder är stort. Besiktningar av infrastrukturen som knyter samman vårt samhälle har vi också bred erfarenhet av. Våra ingenjörer har erfarenhet av besiktningar från så skilda platser som både nya och gamla fastigheter, Kaknästornet, vattenkraftverk, Öresundsbron, men även ett stort antal uppdrag åt bostadsrättsföreningar och förvaltare.

I samband med att vi är på plats hos er för att hjälpa er med besiktning kan vi även erbjuda våra övriga tjänster inom yttre underhåll av fastigheter.

Tidigare projekt

Brf Tanto

Handnära inspektion av fasad

Behöver ni hjälp med inspektion, kontakta oss

KONTAKTINFORMATION

    Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.