Fogning

Fogning via rep lämpligt för många tillfällen

Go to topic

Dåliga fogar är en av de främsta anledningarna till energiförluster och spillvärme från fastigheter. Dåliga fogar är även en vanlig orsak till vattenintrång och fuktskador.
Fogen är en viktig del av byggprocessen och noggrannhet och kunskap krävs vid fogning och omfogning.

Mjukfogar

Ofta torkar mjukfogar ur och håligheter och sprickor uppstår i fogarna.
Man kan numera förvänta sig en livslängd på minst 20-30 år medan många äldre fogmassor hade en livslängd på 10-15 år. De skador man ser är oftast vidhäftningsbrott, s k släppor, sprickor i anslutande material, eller genomgående brott i fogmassan, s.k. kohesionsbrott.

Vid omfogning skär vi ut den urlakade fogen med diamantklinga, rengör, primar och fogar om efter att materialanalys utförts för att säkerställa att rätt material används.

Vi fogar tegelfasader, undersöker och fogar om fasader av prefabricerade betongelement. Vi arbetar med både fog och mjukfog utan att bygga ställning eller använda lift.

Fogband används ibland när så föreskrivs.

Fogning av fönster

Vi fogar också kring fönster där värmeförluster är vanliga på grund av dåliga fogar.

Förutom att dåliga fogar leder till risk för fuktskador och förkortad livslängd på fastigheterna så leder värmeförluster till stora kostnader i form av högre uppvärmningskostnader.


I samband med att vi är på plats hos er för att hjälpa er med fogning kan vi även erbjuda våra övriga tjänster inom yttre underhåll av fastigheter.

Exempel på projekt

HSB Stockholm

Byte av fog

Är du i behov av fognin på höghöjd

KONTAKTINFORMATION

    Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.