Fasadputs

Fasadputsning på hög höjd

Go to topic

Vårt land har många vackra fastigheter. Moderna fasader utgörs ofta av glas, tegel, sten eller tunnputs medan äldre fasader ofta är tjockputsade.
Fasadarbeten vi utför omfattar ofta lagning av befintliga fastigheter, men även arbeten vid nyproduktion.

Tyvärr är skador på fasaderna vanligt. Skadorna uppträder ofta punktvis och inte sällan på svåråtkomliga platser som vid takfoten. Att resa ställning eller ta in skylift för att åtgärda fasadskadorna är ofta både dyrt och tidskrävande. Ett bättre alternativ är att ta hjälp av oss på Rope Access Stockholm. Våra erfarna medarbetare har den kunskap som behövs.

Vi har murare med många års erfarenhet av att ta hand om skadade fasader. Vi tar oss snabbt till det område där skadorna finns och vidtar nödvändiga åtgärder. Med vår hjälpa kan ni åtgärda punktvisa skador kostnadseffektivt istället för att vänta och resa byggställning när det uppstått större skador på fasaden.

Putsning och murning

När man åtgärdar fasadskador är det inte bara viktigt att göra en korrekt åtgärd rent tekniskt, den skall också vara estetiskt riktig. Vi lägger stor möda på att utföra reparationer som smälter in med resten av fasaden. Vi tar självklart också materialprover för att säkerställa att reparationerna blir utförda med den högsta möjliga tekniska kvaliteten.

Betrodda med K-märkta fastigheter

Vid putsning är det viktigt att kunna bestämma vilka typer av putsbruk, puts och färger som ingår i det totala putsskiktet när den befintliga putsen ska behållas och lagas. Man ska eftersträva att utföra lagningarna med bruk som har egenskaperna så lika den befintliga putsen som möjligt. Vid föreskrivning av bruk för lagning måste man kunna bestämma om putsen består av kalkputs eller kalkcementputs. Vår noggrannhet och känsla för detaljer är uppskattad hos kunder och vi får ofta uppdrag att åtgärda fasadskador på kulturminnesmärkta fastigheter där de estetiska värdena är särskilt viktiga.

Med oss som partner kan ni känna er trygga med att ni får en lösning som inte bara är tidseffektiv och flexibel utan också håller den högsta hantverksmässiga standarden.


I samband med att vi är på plats hos er för att hjälpa er med murning och putsning kan vi även erbjuda våra övriga tjänster inom yttre underhåll av fastigheter.

Behöver ni se över er fasad, hör av er!

KONTAKTINFORMATION

    Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.