Röd Zon – slutna utrymmen

Röd Zon-utbildning för arbete i slutna utrymmen och confined spaces.

Go to topic

Introduktion

Utbildning i trånga utrymmen och confined spaces.

Målgrupp

För yrkesutövare som kan tänkas behöva utföra räddning och evakuering av arbetskamrater i trånga utrymmen, utrymmen under mark så kallade confined spaces. Skillnaden mot vanliga räddningsmetoder är att man här har ett mycket begränsat rörelseutrymme och oftast tvingas utföra räddningen uppåt. Denna utbildning ger dig kunskap om olika tekniker för räddning/evakuering med räddningsdon, rep och repsystem. Kursen lär ut tekniker för räddning då man inte har ett räddningsdon till hands. Det kan innebära att bygga spel med rep och brythjul, göra motviktsräddningar eller andra metoder som kräver mer handhavande och övning.

Kursmål

Eleven skall kunna utföra en räddning (sk nedtagning) av skadad vid olycksfall eller akut sjukdom, kunna välja lämplig utrustning och ha kunskap om riskanalyser och räddningsplaner.

Kursinnehåll

  • Riskanalys för höjdarbete
  • Framtagning av räddningsplan
  • Val av räddningsmetod
  • Genomgång av utrustning för nedsänkning/hissning
  • Omhändertagande vid olycka
  • Handhavande/praktiska övningar
  • Samverkan med räddningstjänsten

Kursdetaljer

ANTAL DELTAGARE

8-20 deltagare (teori)
4-10 deltagare (praktik)

TID

16 tim (teori/praktik)

Kursen är uppdelad med en dag teori samt en dag praktik

PRIS

6 300:- per deltagare

Intresserad av våra kurser? Anmäl dig här!

KONTAKTINFORMATION
liz

Liz Ståhlberg

Utbildningskoordinator

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom någon arbetsdag.